HURTOWA SPRZEDAŻ
wyrobów stalowych

Kontakt

Siedziba:
ul. Towarowa 22
41-103 Siemianowice Śląskie

Magazyn:
ul. Towarowa 22
41-103 Siemianowice Śląskie

Zarząd i biura:
ul. Orzeszkowej 2
41-103 Siemianowice Śląskie
Prezes Zarzadu:
Robert Cichoń
DyrektorHandlowy:
Krzysztof Strączek
Dyrektor Finansowy:
Marzena Damska
Wiceprezes Zarządu
Wojciech Strączek
Asystent Dyr. Handlowego:
Małgorzata Strączek
Dział Finansowy:
Monika Jaworska

Dział Handlowy

Jarosław Żabski
(Transport)
Paulina Cichoń
Import wyrobów hutniczych
wykonanie: Pixelirium.pl